Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Ny vejledning til vagter mm. - Vold udenfor arbejdstiden

30. maj 2018

 
 

Ny guide: Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

 

Som ansat inden for politi, kriminalforsorgen og vagttjenester er der risiko for at møde arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, og konsekvenserne kan være store. Men både risiko og konsekvenser kan begrænses, hvis man er godt forberedt.

 

En ny guide fra BFA Service – Turisme hjælper ledere og medarbejdere til at forebygge arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, som finder sted i fritiden.

 

Guiden beskriver reglerne for arbejdsgivere om forebyggelse, giver gode råd til ledere og medarbejdere om forebyggelse, og viser handlemuligheder hvis en truende situation opstår. Desuden indeholder guiden en tjekliste med råd til, hvad man gør efter en episode.

 

Hent guiden som PDF her:

https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/BFA-i-Vold-i-fritiden.pdf

 

 

Rigtig god fornøjelse!

 

 

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.