Læs en web-version
BFA Service

8. oktober 2021

Godt tilbage på jobbet

Godt tilbage på jobbet

Ny temaside fra Arbejdstilsynet med anbefalinger og film om håndtering af sygefravær efter arbejdsskade.

Tæt kontakt og hyppig dialog. Gensidigt engangement. En god, fælles plan for opstart, der kan justeres undervejs.

Dette er ifølge en ny rapport, som Arbejdstilsynet har fået udarbejdet, nogle af de vigtigste ingredienser, der skal til for at få en medarbejder godt tilbage på jobbet efter en arbejdsskade. 

Hvert år bliver mange tusinde medarbejdere sygemeldt på grund af en arbejdsskade, og en del af dem vender aldrig fuldt ud tilbage til deres job igen. Men sådan behøver det ikke at være ifølge den nye rapport.

7 gode råd der virker i praksis
Rapporten, der har indsamlet erfaringer fra 20 mindre virksomheder i Danmark, har undersøgt, hvad der i praksis har vist sig at virke godt, og sammenfatter det i 7 gode råd til ledelsen:

1. Tag som leder ansvar for tidlig kontakt og indsats i forhold til den sygemeldte

2. Orienter kollegagruppen tidligt og løbende, så de kan få en støttende funktion

3. Vis som leder, at du tror på, at din medarbejder kommer tilbage og skab tryghed om fremtiden

4. Engagementet skal gå begge veje, dvs. komme fra både arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder

5. Tal ofte sammen (også om andet end skaden)

6. Sørg for løbende forventningsafstemning

7. Hellere tidlig opstart med få opgaver, end senere opstart med mange opgaver

Læse mere på temasiden
Du kan finde de gode råd og de konkrete eksempler på
at.dk/godt-tilbage

Her kan du også se filmene ”Godt tilbage på jobbet” og "Godt tilbage med en god plan", som viser, hvordan du som arbejdsgiver let kan lave en god plan, der øger chancen for, at din medarbejder kommer godt tilbage.

Med venlig hilsen,
BFA Service - Turisme
.​

 

Temaside (AT)

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.