Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Film og dialogmateriale om muskel- og skeletbesvær

23. august 2017

 
 

Film og dialogmateriale om muskel- og skeletbesvær

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en samlebetegnelse for besvær med muskler og led, lige fra forbigående ømhed til slidgigt og diskusprolaps.

 

Muskel- og skeletbesvær er en af de hyppigste årsager til sygemeldinger i Danmark og forbundet med store økonomiske og menneskelige omkostninger både for virksomhederne og de medarbejdere, der bliver ramt. Der er derfor meget at vinde for alle ved at tage muskel- og skeletbesvær alvorligt og sætte effektivt ind med den forebyggende indsats.

 

For at få en god dialog om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær har vi publiceret en række små film og dialogoplæg, der sætter fokus på risikoen for belastninger i særligt udsatte arbejdssituationer. Filmene og dialogoplæggene kan bruges som udgangspunkt for en diskussion på arbejdspladsen, ved instruktion af medarbejdere og i den daglige planlægning.

 

Film og dialogoplæg - Rengøring:

https://bar-service.dk/Rengoering--vaskerier-og-renserier/Ergonomi-og-MSB/Film-og-dialogoplAeg

 

Film og dialogoplæg - Køkkenansatte:

https://bar-service.dk/Hotel-og-restauration/Ergonomi-og-MSB/Film-og-dialogoplAeg

 

 

God fornøjelse med filmene og materialet.

 

Med venlig hilsen,

Branchearbejdsmiljøudvalget Service - Turisme

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Rengøring:

Film og dialogoplæg

 

Køkkenansatte:

Film og dialogoplæg