Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Få overblik over dit arbejdsmiljøansvar som leder eller arbejdsgiver

27. april 2016

 
 

Guide til et godt arbejdsmiljø

 

Det kan tage tid at få overblik over sit ansvar som leder eller arbejdsgiver. Arbejdsmiljøloven alene fylder 28 tætskrevne A4-sider og er skrevet i et tungt kancellisprog. I Branchearbejdsmiljørådet Service - Tjenesteydelser har vi derfor kogt det væsentligste ned i en guide, der giver ledere og arbejdsgivere en hurtig, overskuelig indføring i deres ansvar og pligter vedrørende:

 

 • Etableringen af en arbejdsmiljøorganisation.

 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV).

 • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

 • Indretnings af arbejdspladsen.

 • Tekniske hjælpemidler.

 • Stoffer og materialer.

 • Instruktion, oplæring og opfølgning.

 • Personlige værnemidler.

 • Psykisk arbejdsmiljø.

 

Guiden ligger på bar-service.dk og findes i seks versioner, én til hver af vores seks hovedbrancher:

 

 • Hotel og restauration

 • Rengøring, vaskerier og renserier

 • Forsvar, politi, fængsler, vagter

 • Ejendomsservice

 • Frisører, tandteknikere og bedemænd

 • Kultur og idrætsaktiviteter

 

Guide til et godt arbejdsmiljø:

bar-service.dk/leder

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Læs mere her:

bar-service.dk/leder