Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Arbejdsmiljøloven gælder også for selvstændige.

30. oktober 2018

 
 

Arbejdsmiljøloven gælder også for selvstændige

 

Selvom Arbejdsmiljøloven tager udgangspunkt i arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, er der en del af lovens regler, der også gælder for selvstændige. Læs her det centrale.

 

Selvstændige skal følge Arbejdsmiljølovens regler om

  • arbejdets udførelse

  • stoffer og materialer

  • tekniske hjælpemidler

Man skal desuden benytte de anerkendte normer og standarder, som har betydning på de områder.

 

Sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Som selvstændig er man forpligtet til altid at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Særligt farlige opgaver og processer er ikke tilladte for selvstændige. Og arbejdet må ikke medføre forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger.

 

Egnede tekniske hjælpemidler

Selvstændige skal altid bruge egnede hjælpemidler og indretning, som følger de retningslinjer, der gælder for branchen.

 

Det er redskaber, beholdere, apparater og andre indretninger, der bruges til at forarbejde et produkt, til transport eller til opbevaring.

 

Hvis der er specifikke retningslinjer for, hvordan man skal bruge hjælpemidlet, gælder de også for den selvstændige.

 

Stoffer og materialer

Hvis en selvstændig arbejder med farlige stoffer og materialer, må der ikke være risiko for at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.

 

Fx kan man med procesudsugning fjerne eller minimere sundhedsskadelige luftarter og dampe, støv, lugt, sygdomssmitte mm. Hvis sundhedsskadelige stoffer kan fjernes på anden vis, der i øvrigt lever op til reglerne, er det også tilladt for selvstændige.

 

Regler i Arbejdsmiljøloven, der gælder for selvstændige:

  • § 20 og § 20 a

  • §§ 30-37

  • §§ 38 og 39, stk. 1, nr. 1 og 2,

  • §§ 41 og 41 a

  • §§ 45-47

  • § 58

  • kapitel 8

Du finder hele Arbejdsmiljøloven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192632

 

 

God fornøjelse med arbejdsmiljøarbejdet!

 

 

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Læs mere

Arbejdsmiljøloven