Tema

Om arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø ved lige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende uddannelser for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.